amiran mold group
بازوی قدرتمند شرکت امیران صنعت امیران قالب طراحی و ساخت انواع قالبهای صنعتی
amiran supply group
بازوی قدرتمند شرکت امیران صنعت امیران تامین تامین انواع ماشین آلات و خطوط تولید صنعتی از سراسر جهان
amiran adviser group
بازوی قدرتمند شرکت امیران صنعت امیران مشاور مشاوره فنی در زمینه طراحی ، ساخت و مهندسی محصول
amiran contractor group
بازوی قدرتمند شرکت امیران صنعت امیران پیمان مدیریت و اجرای پروژه های صنعتی
amiran machin group
بازوی قدرتمند شرکت امیران صنعت امیران ماشین طراحی و ساخت ماشین آلات و خطوط تولید صنعتی